PVC Prozori

Prilikom izbora nove PVC stolarije treba obratiti pažnju da prozorski profil treba da obezbedi: nizak koeficijent prolaska toplote, dobro dihtovanje i treba da bude profil sa prekinutim termičkim mostom. Kvalitetnim PVC prozorima se značajno smanjuju transmisijski gubici, dok se ventilacioni gubici regulišu ugradnjom ventilacionih uređaja. Gubitak toplote na staklima se prevazilazi ugradnjom dvostrukih ili trostrukih stakala, a kod novijih profila to se rešava inertnim gasom-argonom. Sa spoljašnje strane prozora se koristi niskoemisioni premaz koji značajno smanjuje zračenje toplote prijeko prozora. Kvalitetan prozor, kao građevinski element, ima zadatak da obezbedi toplotnu izolaciju, zvučnu izolaciju i da vrši funkciju prirodnog provetravanja.