KBE je jedan od najvećih svetskih proizvođača PVC profila. U našoj ponudi postoje različiti sistemi prozora, vrata i kliznih sistema, kao i različite varijante roletni.


88 mm sistemi

KBE nudi  prozorski sistem sa  dubinom ugradnje od 88 mm: KBE 88 – sistem srednje zaptivke. Ovaj sistem se ističe brojnim  mogućnostima i  varijantama, koja uključuju i ulazna vrata.


KBE 88 – sistem srednje zaptivke

KBE 88 je sistem srednje zaptivke i ima standardno tri zaptivke i stoga tri nivoa zaptivanja, koja su posebno pogodna za dobru toplotnu izolaciju. Različite napredne tehnologije i načini izrade se savršeno uklapaju u sve situacije ugradnje i zahteve kupaca.

KBE 88 ulazna vrata

Pored balkonskih, terasnih i paralelnih podizno-kliznih vrata, sistem KBE88 nudi različite varijante ulaznih vrata od PVC-a. Njih odlikuje visoka stabilnost i dobra toplotna izolacija i mogu se ugrađivativati na više načina.


70 mm sistemi

KBE nudi sisteme sa dubinom ugradnje od 70mm, sistem sa ivičnim zaptivanjem u varijanti ravnih profila sa 5 ili 6 komora.

Sistem ivične zaptivke

Pod sistemom sa ivičnim zaptivanjem podrazumeva se prozorski sistem sa dve zaptivne ivice. Zaptivanje prozora usleđuje preko spoljne i unutrašnje zaptivne ivice.

Ulazna vrata

KBE nudi dodatno uz balkonska, terasna i paralelno-klizno-nagibna vrata i izuzetno stabilna ulazna vrata, sa otvaranjem ka unutra i ka spolja. U ovom odeljku prikazana su ulazna vrata u svim mogućim varijantama.


76 mm sistemi

KBE nudi kompletan sistem ivične i srednje zaptivke sa dubinim ugradnje od 76 mm, uključujući i varijante ulaznih vrata.

Sistem ivične zaptivke

Sistem ivične zaptivke je sistem prozora sa dva nivoa zaptivanja. Zaptivanje prozora odvija se preko spoljašnjeg i unutrašnjeg zaptivnog sloja, koji se nalazi na ivici.

Sistem srednjeg zaptivanja

Kod sistema sa srednjom zaptivkom,spoljašnji i time važniji sloj zaptivanja se nalazi u sredini profila. KBE nudi sisteme srednje zaptivke samo sa tri zaptivke, čime dodatno poboljšava toplotnu izolaciju.

Ulazna vrata

Osim balkonskih, terasnih i paralelnih podizno-kliznih vrata, KBE nudi i izuzetno stabilna ulazna vrata, koja mogu da se otvaraju ka unutra ili ka spolja. U ovom odeljku pronaći ćete ova ulazna vrata u svim mogućim varijantama.